Vi är närvarande när
andra är frånvarande.

Välkommen till Lärarförmedlarna. Det som är undantagstillstånd för skolan är vår professionella vardag.
Vi är närvarande när andra behöver vara frånvarande.