Att vara i en grupp

OfficeStories_Stina-A.png

Ingen grupp är den andra lik. Även om man har liknande erfarenheter eller kunskaper, så fungerar och presterar en grupp olika beroende på hur den är sammansatt. En väl fungerande grupp brukar ofta identifieras av att den fungerar effektivt, och att de som ingår i gruppen känner samhörighet och är eniga. Men inga grupper kommer dit på en gång utan behöver gå igenom ett par olika faser. Det finns många olika teorier kring gruppdynamik, men en av de vanligaste – FIRO – utgår från att en grupp går igenom tre olika faser: tillhörafasen, rollsökningsfasen och samhörighetsfasen.

En grupp går igenom de olika faserna vare sig man vill eller inte. Hur snabbt det går beror på hur mogen en grupp är redan från början. Men faserna, de går man igenom även om man känner varandra och har jobbat tillsammans tidigare. Det tydligaste exemplet på då en befintlig grupp förändras är då en ny person ansluter till gruppen. Till exempel en ny kollega, som jag.

I tillhörafasen vill man förstå varandra. Vem är du och vem är jag. Vi vill bli accepterade och på barns vis frågar man ”får jag lov att vara med”?

I rollsökningsfasen måste gruppen börja jobba. Vilken roll vill jag ha i gruppen? Vem bestämmer? Här behöver gruppen fördela ansvar, klara av att hantera konflikter och kanske ta både chanser och risker. En svår fas för gruppen, och den fas som ofta kräver mest tid.

Men så kommer den där dagen när gruppen hittar sina roller och kan gå vidare till den härliga samhörighetsfasen. Här vill man gärna vara kvar länge – här finns en känsla av tillfredsställelse! Konflikter är lösta och kreativiteten kan börja flöda.

Fortsättning följer /Stina

By Anonym författare
June 01, 2017

Officestories

0 kommentarer