Träffa Sören! En man med många strängar på sin lyra. Han har tidigare varit ekonomichef i flera stora företag. Sören vikarierar som klasslärare